Letní setkání odpovědných firem s Chytrým výčepem

 • Letní setkání odpovědných firem s Chytrým výčepem

   

   

  Kdy / When: 22. 8. 2024, 11:00 – 15:00

  Kde / Where: Areál Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 64/7. Plzeň 301 00

  Počet účastníků / Number of participants: 30-40

   

   

 • Vaše křestní jméno / Your first name *

 • Vaše příjmení / Your surname *

 • Vaše pracovní pozice / Your job title *

 • Název firmy / Company or business name *

 • Vaše e-mailová adresa / Your e-mail address *

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů / Consent to the processing of personal data *

  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem komunikace ohledně eventu, na který se registrujete. Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 6 měsíců od skončení akce. Správcem osobních údajů je společnost: BPS - Byznys pro společnost, z. s., IČO 228 42 608, se sídlem: V Tůních 1357/11, Praha 2 - Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L22314. Zároveň Vás informujeme, že výstupy z akce budou sloužit k marketingovým a komunikačním účelům, především na internetu. Registrací na tuto akci dáváte souhlas s využitím osobních údajů k tomuto účelu.

  We process your personal data in order to communicate about the event for which you are registering. We will keep your data for 6 months from the end of the event. The administrator of personal data is the company: BPS - Byznys pro společnost, z. s., ID number 228 42 608, with its registered office at: V Tůních 1357/11, Prague 2 - Nové Město, registered in the Commercial Register of the Municipal Court in Prague under file number L22314. We also inform you that the outputs of the event will be used for marketing and communication purposes, especially on the Internet. By registering for this event, you consent to the use of personal data for this purpose.

Charging
Načítání...